รายการวัสดุ

รายการวัสดุ

ก) วัสดุประกอบงานโครงสร้าง
     1. งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก ตอม่อ เสา คานและพื้นฝากคาน คอนกรีตเททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 (Ordinary Porland Cement Type1) หรือคอนกรีตผลมเสร็จไม่กำหนดบริษัท 
     2. พื้นฝากดิน เอ็นทับหลัง ปูนทราบปรับระดับ หรืออื่นๆ ปูนซีเมนต์ผสม Silica Cement หรือปูนผสมสำเร็จรูป ไม่กำหนดบริษัท 
     3. เหล็กเสริมโครงสร้าง เหล็กเส้นกลมหรือข้ออ้อย เป็นไปตามข้อกำหนดตามแบบ 
     
ข) งานโครงสร้างทั่วไป
     - เข็ม สำหรับบ้าน 1 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัว I-18 ยาว 10 ม. ตอกด้วยปั้นจั่น (ตามแบบวิศวกรกำหนด) 
     - เข็ม สำหรับบ้าน 2 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัว I-18 ยาว 18 ม. ตอกด้วยปั้นจั่น (ตามแบบวิศวกรกำหนด) 
** กรณีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถใช้เสาเข็มขนาดที่กำหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจาก สภาพของชั้นดินหรือสภาพพื้นที่ไม่อำนวย ให้ใช้เสาเข็มขนาดและความยาวตามการคำนวณ ของวิศวกรของบริษัทฯโดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือลดตามที่เกิดขึ้นจริง 
**กรณีไม่สามารถเสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยหรือบริเวณปลูกสร้างมีอาคารข้างเคียงจะใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นจริงตามแบบ 
     - ฐานราก ตอม่อ คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ขนาดตามแบบ 
     - เสา, คาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หล่อในที่ดิน 
     - พื้นชั้นล่าง และชั้นบน แผ่นพื้นสำเร็จรูป ปูทับด้วยเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.เทคอนกรีตทับหน้า และ พื้นบางส่วนเป็นคอนกรีตเหล็กหล่อในที่ 
     - พื้นโรงรถ, พื้นซักล้าง, ทางเดิน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กฝากบนดิน ( On ground) ขนาดตามแบบ 
     - โครงสร้างหลังคา โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว รายละเอียด ตามแบบวิศวกรกำหนดโครงสร้างหลังคาคลุมอาคาร หรือบางส่วน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวขัดมัน รายละเอียด ตามแบบวิศวกรกำหนด 
     
ค) วัสดุประกอบงานสถาปัตยกรรม    
     1. วัสดุปูพื้น    
     -  พื้นภายในชั้นล่าง ( รับแขก,ทานอาหาร,พักผ่อน,เตรียมอาหาร,โถงบันไดและห้องนอนล่าง (ถ้ามี) กระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60X60 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. 
     - เก็บของ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30X30 ซม. สีพื้น ราคา 150 บาท/ตร.ม 
     - ครัว กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30X30 ซม. สีพื้น ราคา 200 บาท/ตร.ม 
     - ห้องแม่บ้าน,ห้องน้ำแม่บ้าน,ชักรีด  (ถ้ามี) กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30X30 ซม. สีพื้น ราคา 150 บาท/ตร.ม 
     - ระเบียง, ห้องน้ำ, เฉลียง, จัดสวน(ห้องน้ำ) บันไดเฉลียง,บันไดที่จอดรถ กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30X30 ซม. สีพื้น ราคา 150 บาท/ตร.ม 
     - ครัวไทย, บันไดครัวไทย, บันไดซักล้าง, ทางเดิน, ซักล้าง  คอนกรีตเสริมเหล็กผิวปาดเรียบ 
     - ที่จอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็กผิวปาดเรียบ 
     - เคาน์เตอร์ครัวไทย (ถ้ามี) กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30X30 ซม. สีพื้น ราคา 200 บาท/ตร.ม 
     - กันสาด ( ถ้ามี) คอนกรีตผิดขัดมัน (ถ้ามี) 
     - พื้นภายในชั้นบน กระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60X60 ซม. ราคา 250 บาท/ตร.ม  
( ห้องนอน,ห้องพักผ่อน,ห้องพระ และโถงชั้นบน)
     2 . หลังคา    
     - วัสดุมุงหลังคา

มุงกระเบื้องหลังคา ตราเพชร

มุงเมทัลซีท สี Zincalume ( พร้อมกรุฉนวน PE ใต้แผ่น ) วัสดุอุปกรณ์และกางมุง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

     - เชิงชาย ไม้คอนวูด 2 in 1 ทาสีน้ำอะคริลิค 
     3 . วัสดุผนัง,วัสดุผิวหนัง    
     - ผนังภายนอก ผนังก่อด้วยอิฐเบา ฉาบเรียบ 
     - ผนังภายใน ผนังก่อด้วยอิฐเบา ฉาบเรียบ 
     4 . ฝ้าเพดาน    
     - ภายในทั่วไป ( ชั้นล่าง) ยิปซั่มหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า 
     - ภายในทั่วไป ( ชั้นบน) ยิปซั่มหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า 
     - ห้องน้ำ ยิปซั่มหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ไม่มีไม้มอบฝ้า 
     - ชายคาชั้นล่าง ยิปซั่มหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ไม่มีไม้มอบฝ้า 
     - ชายคาชั้นบน ยิปซั่มหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ไม่มีไม้มอบฝ้า 
     - ภายนอก,เฉลียงชั้นล่าง,ระเบียงชั้นบน, กันสาด,ที่จอดรถ ยิปซั่มหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ไม่มีไม้มอบฝ้า 
     5 . วงกบ    
     - ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก) วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ 
     - ประตูภายในทั่วไป วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ  
     - ประตูภายนอก(บานเปิด) วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ
     - ประตูห้องน้ำ วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ
     - ประตูแม่บ้าน,ประตูห้องน้ำแม่บ้าน      (ถ้ามี) วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ
     - ประตูห้องเก็บของภายใน (ถ้ามี) วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ
     - ประตูห้องเก็บของภายนอก (ถ้ามี) วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ
     - หน้าต่าง อลูมิเนียม ชนิดไม่เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด
     6. บานประตู    
     - ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก) ใช้ประตู HDF ดอร์ริก หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
     - ประตูภายในทั่วไป ใช้ประตู HDF ดอร์ริก หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ ทาสีน้ำมัน TOA
     - ประตูภายนอก(บานเปิด) ใช้ประตู HDF ดอร์ริก หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ ทาสีน้ำมัน TOA
     - ประตูห้องน้ำ ใช้ประตู PVC หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
     - ประตูแม่บ้าน,ประตูห้องน้ำแม่บ้าน (ถ้ามี) ใช้ประตู PVC หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
     - ประตูห้องเก็บของภายใน (ถ้ามี) บานไม้เนื้อแข็งชนิดบานเกล็ด ทาสีน้ำมันขนาดตามแบบ
     - ประตูห้องเก็บของภายนอก (ถ้ามี) ใช้ประตู HDF ดอร์ริก หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ ทาสีน้ำมัน TOA
     7. บานหน้าต่าง    
      - บานหน้าต่าง ไม่รวมมุ้งลวด บานอลูมิเนียม ชนิดไม่เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด
     8. อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างโชว์)  
     - บานอลูมิเนียม อุปกรณ์สำเร็จรูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน,บานเปิด,บานกระทุ้งอลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
     - ประตูห้องทั่วไป สแตนเลส  
     - ประตูห้องน้ำ สแตนเลส  
     - ประตูห้องเก็ยบของ ( ถ้ามี) สแตนเลส  
     - ประตูห้องแม้บ้าน ( ถ้ามี) สแตนเลส  
     - บานพับ สแตนเลส  
     - กลอน สแตนเลส  
     9. กระจก    
     - กระจก กระจกลูกพักประตู และหน้าต่างทั่วๆ ไปเป็นกระจกใส ยกเว้น หน้าต่างห้องน้ำ และ ห้องแม่บ้าน เป็นกระจกฝ้าขาว หนา 5 มม.  
     10. บันได    
     แบบบ้าน 2 ชั้น    
     - บันไดภายใน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ท้องบันไดผิวปูนแต่งเรียบทาสี มีบัว MDF หรือบัว PVC เฉพาะชานพัก ตามแบบ
     - ราวบันไดและราวกันตก สแตนเลส ตามบริษัทกำหนด  
     - ลูกกรงบันไดและลูกกรงกันตก สแตนเลส ตามบริษัทกำหนด  
     - บันไดภายนอก (ถ้ามี) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท้องบันไดผิวปูนแต่งเรียบลูกนอน ชานพักบันได คอนกรีตผิดขัดหยาบ จมูกบันได PVC บังขั้นฉาบปูนเรียบ
     - ราวบันไดและราวกันตก เหล็ก ทาสี ขนาดตามแบบ  
     - ลูกกรงบันไดและลูกกรงกันตก เหล็ก ทาสี ขนาดตามแบบ  
     11. ราวบันได    
     - ราวระเบียง เหล็กทาสีน้ำมัน ขนาดและลายตามแบบ หรือ ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ตามแบบ
     - แผงระแนงตกแต่ง โครงและระแนงไม้สำเร็จรูป หรือเหล็ก ขนาดและการติดตั้ง ตามแบบ
     12. งานทาสี    
     - ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์2สี,สีบัว1สี) ทาสีน้ำอะคริลิค TOA 4 seasons  ระดับ Uitra Premium สามารถทำความสะอาดได้ สีเบอร์ 2 เที่ยว
     - ผิวฝ้าภานนอก ( สีขาว) /เชิงชาย (สีเบอร์ 1 สี) ทาสีอะคริลิค TOA 4 seasons  2 เที่ยว  
     - ผิวผนังภายใน ( สีเบอร์ 3 สี) ทาสีน้ำอะคริลิค TOA 4 seasons  ระดับ Uitra Premium สามารถทำความสะอาดได้ สีเบอร์ 2 เที่ยว
     - ผิวฝ้าภายใน ( สีขาว) ทาสีอะคริลิค TOA 4 seasons  2 เที่ยว  
     - ผิววงกบไม้,ผิวบานประตูไม้ภายใน ทาลีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว,ทาสีน้ำมัน TOA GLIPTON ( HIGN GLOSS) 2 เที่ยว
     - ผิวเหล็ก ทาลีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว,ทาสีน้ำมัน TOA GLIPTON ( HIGN GLOSS) 2 เที่ยว ( ส่วนที่มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพื้นกันสนิม
     
ง ) วัสดุประกอบงานประปาและสุขาภิบาล
     1. ระบบประปา    
     ระบบประปาการเดินท่อต่างๆ จัดเดินให้เรียบร้อย ขนาดและชนิดของท่อ มีดังนี้
     - ท่อเมนประปาภายนอก ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน เป็นท่อ PVC ขนาด Ø6" ภายนอกอาคารวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 10 เมตร 
     - ท่อเมนประปาภายใน ( มี มอก.) ท่อ PVC  ขนาด Ø4"
     - ท่อเมนประปาภายนอก ( มี มอก.) ท่อ PVC ตราช้าง ขนาด Ø3"  "ท่อแยกขนาด Ø2" (เฉพาะส่วนที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ข้อต่อPVC เกลียวในทองเหลือง
     2. ระบบสุขาภิบาล    
     ระบบสุขาภิบาลการเดินท่อต่างๆ จัดเดินให้เรียบร้อย ขนาดและชนิดของท่อ มีดังนี้
     - ท่อโสโครก ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø4"
     - ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø1"  
     - ท่อน้ำทิ้งภายใน ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø2"  
     - ท่อน้ำทิ้งภายนอก ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø3"  
     - FLOOR DRAIN ขนาดØ 2"  
     - ROOF  DRAIN ขนาด Ø2"  
     ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดØ8" วางยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 20 เมตร มีบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 0.30 X 0.40 เมตรมีฝาปิด คสล. วางทุกระยะไม่เกิน 6 เมตร วางตามจริงไม่เกิน 5 บ่อ
     ระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล ถังชีวอนามัยสำเร็จรูป ขนาดและจำนวนจุดตามระบุใบแบบก่อสร้าง 1,600 ลิตร(ฝังดิน)
     บ่อดักไขมัน บ่อสำเร็จรูป 1 จุด ตำแหน่งตามแบบ  
     3. รายการสุขภัณฑ์    
     - โถส้วมชักโครก ใช้ American standard ราคาไม่เกิน 2,500 บาท/ชุด
     - อ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้ง ใช้ American standard ราคาไม่เกิน 1,000 บาท/ชุด 
     - ที่ใส่สบู่ ใช้ American standard ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด  
     - ที่ใส่กระดาษชำระ ใช้ American standard ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด
     - ก็อกเดี่ยวพร้อมฝักบัว ใช้ American standard ราคาไม่เกิน 1,000 บาท/ชุด
     - ก็อกอ่างล้างหน้า ใช้ American standard ราคาไม่เกิน 500 บาท/ชุด
     - กระจกเงา ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด  
     - ราวแขวนผ้า ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด  
     - ระบายน้ำทิ้งพื้นห้องน้ำ ใช้ตระแกรงดักกลิ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
จ ) วัสดุประกอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
     1. ระบบไฟฟ้า    
     - ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์1 เฟล 2 สาย( รายละเอียดตามแบบ)
     - สายเมนภายนอก เดินสายในอากาศ ความยาวตามความจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื่อมมิเตอร์ไฟฟ้า)
     - การเดินสาย เดินสายยึดด้วยเข็มขัดรัดสาย เดินร้อยท่อ PVC สีเหลืองฝังผนัง และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้าเพดาน เป็นสายทายาซากิ THW สายเดี่ยว
     - สวิตซ์ Panasonic  
     - เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น  (ถ้ามี) เดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตซ์ตัดตอน จำนวน  1 จุด
     - เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี) เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศรวมสวิตซ์ตัดตอน จำนวน  1 จุด ( ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
     2. ระบบสื่อสาร    
     - ปลั๊ก ทีวี BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวน 1 จุด
ฉ ) เบ็ดเตล็ด    
     - ระบบกำจัดปลวก (ถ้ามี) เจาะอัดฉีดน้ำยาป้องกันปลวกรอบคานคอดินภายในชั้นล่างพร้อมน้ำยาบริเวณใต้อาคาร และรอบตัวบ้าน 1.00 ม. และเดินระบบท่อใต้อาคาร สำหรับกำจัดปลวกในอนาคต (รับประกัน 2 ปี)
     - การป้องกันน้ำซึม หลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ที่คลุมพื้นที่ห้องภายในทำผิวกันซึมระบบกันซึม
ช ) อื่นๆ    
      รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน
             - มุ้งลวด,เหล็กดัด,ผ้าม่าน
             - เหล็กดัด,ผ้าม่าน
             - รื้อบ้านเดิม,ถมดิน,ปรับระดับดิน,การจัดแต่งสวน
             - คำขออนุญาตผ่านทาง,เงินประกันหมู่บ้าน
             - ค่าเช่าพื้นที่ และ ค่าเดินทาง( ในกรณีไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้)
             - ขยายเมนไฟฟ้า,มิเตอร์ไฟฟ้า,ปักเสาพาดสาย,ปั๊มน้ำ, และถังเก็บน้ำ
             - ขยายเมนประปา,มิเตอร์ประปา
             - ถนนภายใน
             - เคาน์เตอร์ครัว,ชุดซิงค์ล้างจาน,ตู้อาบน้ำ
             - ดวงโคมไฟ,กริ่งไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
             - รั้ว และประตู
     วัสดุเทียบเท่า  
             รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาดและ/หรือเลิกผลิต ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ รายการที่มีได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฎิบัติตามระบุในแบบ  
     ส่วนบริการให้ฟรี  
             -  ขอนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน
             -  ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว หรือถาวร ( เจ้าของออกค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จ)
     ขอบเขตของงาน  
             -  งานถนน มีให้เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้ชายคาโรงรถ หรือตามแบบ
             -  รับประกันโครงสร้าง 5 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัท
             -  รับประกันวัสดุและอุปกรณ์ทั้วไป 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
             -  เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
             -  กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีกองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ขึ้นไปเข้าถึงสะดวก หากสถานที่ก่อสร้าง คับแคบต้องขนถ่ายวัสดุลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง
 
   
หมายเหตุ : รายการและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้
ภาพในโบรชัวร์หรือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยากาศจำลอง สีและแบบให้ยึดจากเอกสารสัญญาที่ตกลงไว้ระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง
Visitors: 34,455